Tips voor de ouders en kinderen

Studeertips voor ouders/verzorgers en kinderen
Door deel te nemen aan de pianolessen komen kinderen vaak voor het eerst in hun leven in aanraking met ‘studeren’ en huiswerk. Studeren is niet iets vanzelfsprekends: je moet het leren. De meeste kinderen vinden het in het begin erg lastig om zelfstandig te studeren. Ze vinden het nog moeilijk zichzelf vragen te stellen als: ‘Wat moet ik doen? Hoe moet ik ook al weer doen? Doe ik het nu goed? Hoe kan het beter?’. Kinderen hebben daar in het begin vaak hulp van ouders bij nodig. 

Tips voor ouders
Help je kind eraan herinneren dat het nog wat muziekhuiswerk heeft. Ga er bij zitten en geef vooral veel complimenten maar wees ook af en toe kritisch. Laat je kind in het begin niet heel lang studeren, bouw het op.
Laat uit het hoofd spelen. Stel vragen tijdens het studeren: hoe vind je dat het gaat, hoe voel je je , waar denk je aan. Moedig je kind aan te experimenteren met melodietjes, ritmes, verhaaltjes verklanken. Zorg voor een muziekomgeving: luister thuis naar muziek, ga naar concerten. Het is veel beter regelmatig te oefenen dan één of twee keer per week heel lang achter elkaar. 

Tips voor kids
Zaken waaraan je kunt denken voordat je gaat studeren zijn: Wat is voor mij de beste studietijd, wanneer heb ik nog de energie? Hoe lang moet ik studeren? Wat is een fijne ruimte om in te studeren? Maak voor jezelf een fijne sfeer. Speel/zing wat liedjes, of speel wat ritmes die je al eerder hebt gedaan. Doe wat techniekoefeningen die je leuk of lekker vindt. 
- Bedenk wat het opgegeven huiswerk is.
- Wat is er over dit huiswerk tijdens de les gezegd?
- Wat staat er precies op papier (als het huiswerk over noten spelen/zingen gaat)?
- Speel het een keer door.
- Wat lijkt je moeilijk?
- Ga deze stukjes eens extra oefenen.
- Speel eens een wat langer stukje waar het moeilijke stukje ook in voorkomt.
- Stel jezelf de vragen: Hoe ging het? Wat ging er allemaal goed? Wat kan ik nog beter doen?
- Ga het nog een keer spelen/zingen en bedenk daarna of het nu wat beter, lekkerder ging.
- Houd een kleine pauze.
- Kies een stukje uit dat je nog wel zou willen spelen/zingen en speel tot slot nog een keer het huiswerk door.